Περι-συλλογή

foretelling the future - fragments and lines of head, life, heart, success and fate

collection of sparks_self-scrutiny 


current  time

0O


h.s.

the willingness to revisit


τίτλοι μεγάλου μεγέθους σε stock (απόσυρση)

planet S.T. 54 
naming a boat - in progress

mediating a case: Paros 1977

point to new evidence

EPS - XPS

Flea market-Athens 1990


Open containers — the long history of the form of the vase


Der Standpunkt war nun ein Aussichtspunkt


Unsere bunte Bilderwelt


Notizen zum Reisen


K11


check it An Order


well connected


ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ- Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων


a century ago, XX


phantom islands


on my shoulder


figure of speech-to the marrow


the willingness to revisit
Archaeological Dialogues 2017- Ioannina
διάλειμμα_διάλυμα


encoding-storage-retrieval


designing my virtual profile  


either the arrows of the time or my cursors 
↑↓←→↑↓←→↑↓←→


pin on-pin on-pin on


*iugos
  
incomplete 
I am running late for my interview for a new job


sun/ sun/ sun/ e

I am running late for my interview for a new job


Oh Clavius, Oh my crater - its time


pitch-black or historical thin skins


history, theory and suspicions replica me


εργοτάξιο VI 
 

 

εργοτάξιο V
εργοτάξιο IV

εργοτάξιο III
  

εργοτάξιο II

εργοτάξιο I

  περισυλλογή